Graphic Design Kids

กราฟิกดีไซน์

     การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะจากจินตนาการสู่คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกต่าง ๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการขั้นตอนการออกแบบพื้นฐาน โดยเริ่มต้องแต่ทรษฏี หลักหารออกแบบ การใช้สี การผสมสี การวาด การตัดต่อรูปภาพ การตกแต่งรูปภาพ การจัดองค์ประกอบในงานออกแบบ การใช้ตัวอักษร การจัดวางหน้า Lay Out การสร้างงานประยุกต์ที่นำไปใช้ทั้งทางการศึกษา และประกอบอาชีพ เช่น โลโก้ นามบัตร โปสเตอร์ การจัดหน้านิตยสาร การทำอนิเมชั่น การตัดต่อวีดีโอ ภาพยนตร์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Graphic Design มืออาชีพ

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน

062-2929493

ให้บริการเวลา 10.00 – 19.00 น

อีเมล  contact@smartrobotdigital.com