หมวดหมู่ค่ายและกิจกรรม

ค่ายและกิจกรรม

Smart Robot Camp 2018

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้ สถานที่จัดค่าย บ้านพักพัทยา จ.ชลบุรี หัวข้อความรู้